Realistisk reklam i 3D imponerar – Digital Signage

Det finns inget tvekan att Asien ligger i framtiden när det gäller reklam och digital signage.

Företaget Liamtronics har tagit fram en böjd LED skärm som installeras i ett fastighetshörn, LED skärmens böjelse skapar den tridimensionella effekt, den känns som bilden kommer ur ut skärmen.
http://www.liantronics.com